Dünya erbein tebliğcileri kanalı

Dünya erbein tebliğcileri kanalı
پیوندهای روزانه

۱۱ مطلب با موضوع «Dünya erbein tebliğcileri seferberliği» ثبت شده است

 

Erbain yürüyüşünde tebliğ eksenlerimiz:

 

İmamı Zaman (a.f): "Eğer bizim şialarımız topanırsa ve bize olan ahitlerine amel etmek için  kalpleri birbirine bağlanırsa, bizim buluşma müjdemiz gecikmeyecektir ve bizi görmeyle gerçeklrşecek saadet süratle şekillenecek."

Farklı milletleri buraya davet:

 

Fatıma'nın Mehdisi (a.f) ile velayet ahdi:

 

birlik olan kalplerde ve amellerde


 

VaatBekleyenler.blog.ir

 

imammouod@

 

https://telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


  • انصار المهدی

 

Bismillahirrahmanirrahim

 bizim amellerimizle alemin kurtarıcısının ( a.f ) zuhurunun doğrudan bağlantısı 

 

(Beşinci bölüm)

Eğer imamı zamana iktida edip tabi olmak ve ona yardımcı olmak amacımız varsa onun yöntemlerini öğrenmek ve kendi hayatımızda pratiğe geçirmek için çaba sarfetmeliyiz. Kulluk ruhunu kendi benliğimize yerleştirmenin en önemli adımı dinin emirleri karşısında tam teslim olmamızla mümkün olur.

Kulluk ruhunu ve itaati kendi benliğimize sorgusuz sualsiz yerleştirmedikçe, varlığımız vahdniyyete ulaşamaz, aksine şeytan bizim dindarlığımızde bazı süslemeler yaparak, tevehhüm ve tahayyüle düşmemize sebep olur. O bize dindar ve takvalı olduğumuzu  telkin eder. Hâlbuki kibir ve kendini beğenmişliğimiz sayesinde vahdaniyetten kilometrelerce uzağız.

 فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام (انعام: 125)

"Allah hidayet etmek istediği kişinin islamı (kabul etmesi ) için göğsünü genişletir."

 

Bizim niyetimiz islam için halis olursa, niyetimiz yaradılış amacı ile aynı düzlemde olur ve vahdete ulaşır; çünkü alemde ilahi istek ve gidişatla islamın tam anlamıyla yerleşmesine sebep olur. O bize islama yardım etmek ve onu sabiteştirmemizde yardım eder. Bizler  dinine yardım edebilmemiz için halis bir şekilde Allahtan temizlenme dilemeliyiz. Ama dikkat etmemiz gereken iki zıt şeyin aynı olamasının imkansız olduğudur. Yani bizlerin en önemli, ilk ve hatta tek hedefimiz  Allahın dinine ve hüccetine yardım etmek olmalıdır ve yerine getirilmesini istediğimiz diğer tüm hacetlerimizi zuhurun gerçekleşmesi ile yönünde olmasını isteyelim. Örneğin : evlat, sağlık ve rızık bolluğunu bile Allahın dinine yardım amacıyla Allah'tan isteyelim.

 

"فاخلع نعلیک"

Yani Allahtan başka sevdiğin ne varsa kalbinden çıkar. Hazreti Hüccet ibni Hasanın (a.f) bu sevgiyle alakalı çok güzel bir buyruğu vardır. Şöyle buyuruyorlar: Hazreti Musa (a.s) o mukaddes vadide (Tur) münacat ederek şöyle arz ediyordu: Ya Rabbi! Ben muhabbetimi senin için halis kıldım ve kalbimi senden başka her şeyden arındırdım ve temizledim.

 

Başarı Allahtandır.

Allahumme eccil liveliyyikel ferec

 

VaatBekleyenler.blog.ir

 

arbaeenmobaleghin@

 

https://telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


  • انصار المهدی

  

Bizim amellerimizle alemin kurtarıcısının ( a.f ) zuhurunun doğrudan bağlantısı:

 

Bismillahirrahmanirrahim

bizim amellerimizle alemin kurtarıcısının ( a.f ) zuhurunun doğrudan bağlantısı


(Dördüncü bölüm)

Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmak:

Yüce Allah kıyamet gününde bizim sahip olduğumuz imkanlardan hesap soracaktır👇👇👇

 

 

Saffat 24.Ayet: وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْؤُ۫لُونَۙ

Onları orada tutun çünkü hesaba çekilecekler.

 

bizim tek hakiki varlığımız Yüce Allah'tır.

 

"ماذا وجد من فقدک و ما الذى فقد من وجدک؟"

İmam Hüseyin ( a.s ) buyurdu:"Ya Rabbim! Seni bulamayanın neyi var  ve seni bulanın neyi yok ki?"

(Biharul envar 95. Cilt sayfa 226)

 

Biz insanların hakiki varlığımız Yüce Allah' tır. Kim Allaha sahip olursa her şeyi elde edebilir ve kim Allahı kaybederse hiçbir şeye sahip olamaz.

Bizler yaşantımızda nasıl Allaha sahip olabiliriz?

 

Yüce Allahı hakiki anlamda isteyerek: Kutsi hadiste şöyle buyurur:

من طلبنی وجدنی

(Beni bulmak isteyen bulabilir)

 

Ayrıca yüce Allah başka bir kutsi hadiste hazreti Davudu (a.s) hitab alarak şöyle buyuruyor:

 و من طلبه غیری لم یجدنی

(Kim benden başkasını isterse beni bulamaz)

 

Çünkü iki zıt kutubun bir araya gelmesi imkansızdır.

 

sonuç olarak bizler gerçekte Yüce Allah'ın hakikii talipleri olmalıyız ve Fatıma'nın Mehdisinin ( a.f ) zuhurunun olmasını istemeliyiz inşaallah

Allah zuhurunu acil etsin

 

vaatbekleyenler.blog.ir

 

telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

 

ainaansarolmahdi@gmail.com

 

arbaeenmobaleghin@


  • انصار المهدی

Bismillahirrahmanirrahim

Bizim amellerimizle alemin kurtarıcısının

( a.f ) zuhurunun direk bağlantısı

 

Üçüncü Bölüm)

 

Her birimiz bu alemin bir parçasıyız. Alemin bir bölümü temizlenip zuhur için hazır olduğu  zaman varlığın o bölümü kendi miktarınca zuhur için hazırlanıyor.

 

Örneğin : Bu varlık aleminde bir kişi gece namazını kıldığı zaman alemin o bölümü zuhur için hazırlanıyor.

 

Bir kimse kelamıyla, kalemiyle, eylem ve davranışlarıyla, uykusunda ve uyanıklığında dikkat eder ve kendini ıslah ederse o zaman alemin o bölümü ıslah olmuş olur.

 

Veya tam tersi, eğer onları fesada çekerse varlık aleminin o bölümü zuhurun ertelenmesine sebebiyet vermiş olur.

 

Elbette iyilikler kötülüklere galip gelmektedir ve kötülükleri ortadan kaldırmaktadır.

"ادفع بالتی هی احسن"

Kötülüğü iyilikle def et (Fussilet/ 34)

Varlık aleminin tümü aynı bir insanın bedeninin azaları gibidir. Eğer onun bir bölümü ıslah olursa onun diğer bölümleri de ıslah olmaya yönelir ve eğer bir bölümü bozulursa onun bedeninin diğer bölümleri de bozulmaya yüz tutar.

 

İmam Alinin ( a.s ) buyurduğu gibi melekelerimizin zuhuru alemine girebilmek ve nefsaniyet yuvamızdan çıkabilmek için bismillahirrahmanirrahim ile alemlerin Rabbinden  yardım dilemeliyiz.

 

vaatbekleyenler.blog.ir

 

telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

 

ainaansarolmahdi@gmail.com

 

arbaeenmobaleghin@


  • انصار المهدی

 

Bismillahirrahmanirrahim

 Bizim amellerimizle İmamı Zamanın (a.f) zuhurunun bağlantısı


(İkinci bölüm)

 

İnsanın varlığı gerçekten tüm alem ile irtibatlı olan, alemdeki hakikatlerden birisidir. Şöyleki alemin islahı veya fesadı insanın islah ve fesadına bağlıdır. ( El mizan-15. Cilt 64. Sayfa )

 

"ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس"  ( rum 41 )

Karada ve denizde insanlar tarafından fesad ortaya çıkarıldı.

 

Gerçekte bizler amellerimizle alemdeki olayları nimetler tarafına (İmamı Zamanın (a.f) zuhuru) veya belalar tarafına dönmesine ( o hazretin gaybet döneminin uzamasına) sebep olabiliriz.

 

Kötü ahlaka sahip olmak ( günahlar) nimetlerin elden gitmesine, belaların inmesine, dini hassasiyetleri kaybetmeye, başarıyı kaybetmeye, zalimin sultası altına düşmeye, salgın hastalıklara, ömrün kısalmasına, kıtlığa ve bunun gibi belalara sebep olur. Bunun karşısında güzel ahlak ve iyi huylu olup güzel davranışlar sergilemek insanın iradesini Allahın iradesi ile aynı yöne yönlendirir ve rahmet ve nimeti (hz sahibi zamanın (a.f) zuhurunu) getirir. Özellikle de güzel ahlak ve davranış ( emri bil maruf ve nehy ez münker yapılırsa) toplum genelinde yaygınlaşması şartıyla mümkün olur.

 "ولو ان اهل القری آمنوا و القوی لفتهنا علیهم برکات من السماء و الارض" ( araf 96 )

Eğer şehirlerin ve beldelerin halkları iman edip takvalı olsalardı biz muhakkak göklerin ve yerin bereketini onların yüzüne açardık.

 

İnşaalllah tövbe ederek ve amellerimizi düzelterek alemde ortaya çıkardığımız yıkımı onararak ( imamı zamanın (a.f) zuhuru ile) yeryüzünü abad ederiz.

Allah zuhurunu acil eylesin

 

vaatbekleyenler.blog.ir

telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

ainaansarolmahdi@gmail.com

@arbaeenmobaleghin


  • انصار المهدی

# Amellerimizin, zuhurun gerçekleşmesiyle direk irtibatı:

(Birinci bölüm)


Bismillahirrahmanirrahim

 Bizim amellerimizle bu alemdeki olayların doğrudan irtibatı var.

 

Adem oğlu birbirinin azasıdır

کان الناس امة واحدة  ( bakara 213 )

İnsanlar tek bir ümmet idi

 

 Gerçekte biz insanların tümü birbirimize bağlıyız.

 

Bizim yaptığımız her hata ve günahtan diğer insanlar da bazı zararlar görürler ve yaptığımız her sevap ve salih amelden diğer insanlar da yararlanırlar.

 

Yüce Allahın Fussilet suresi 34. Ayette buyurduğu gibi:

ادفع بالتی هی احسن

([Kötülüğü] daha iyi olanla def et)

 

 Elbette yakınımızdakiler daha çok etkilenirler.

Örneğin: eğer birisi bir evde bağırıp çağırırsa o evde olanlar daha çok etkilenirler.

 

Peygamberimiz (s.a.a) Gadiri Humda Emir-el Müminin (a.s) elini havaya kaldırıp onun velayetini ilan ettiği gün aslında bir ümmeti özellikle de şialarını velayet makamına yüceltmiş oldu.

 

(دعای ندبه):   وَ شِیعَتُکَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ مُبْیَضَّةً وُجُوهُهُمْ حَوْلِی فِی الْجَنَّةِ وَ هُمْ جِیرَانِی وَ لَوْ لا أَنْتَ یَا عَلِیُّ لَمْ یُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِی وَ کَانَ بَعْدَهُ هُدًى مِنَ الضَّلالِ وَ نُورا مِنَ الْعَمَى وَ حَبْلَ اللَّهِ الْمَتِینَ وَ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِیمَ

Senin şiaların nurdan tahtlar üzerine oturmuşlar.  Yüzleri ak olarak cennette benim yanıbaşımda  komşularım olacaklar. Ey Ali eğer sen olmasaydın benden sonra iman ehli tanınamayacaktı. O hazret peygamberden sonra sapmalara karşı hidayet vesilesi oldu. O görebilmek için nur ve Yüce Allaha ulaştıran doğru yolu ve sağlam ipi idi.


 الحمدلله جعلنا من المتمسکین بولایة امیر المومنین و الائمة علیه السلام

 

vaatbekleyenler.blog.ir

telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

ainaansarolmahdi@gmail.com

arbaeenmobaleghin@


  • انصار المهدی

 

Bismillahirrahmanirrahim

Gadir olayı ve İmamı Zaman(a.f)

 

من کنت مولاه فهذا علی مولاه

Dikkat ediniz:

Bu Gadir mesajıdır

Kimin üzerinde Peygamberin velayeti varsa; Alinin onun üzerinde velayeti var.

 

Öyleyse dikkat edelim:

Gerçekte bizim üzerimizde kimin velayeti var? Kim bizim zahiri ve batini yönlerimiz üzerinde velayet sahibidir?

Kalbimize, düşüncelerimizde, konuşmalarımızda ve davranışlarımızda, kararlarımızda ve tüm hareketlerimizde ve duruşlalarımızda kimin velayeti var?

انما انت منذر و لکل قوم هاد ( raad 7 )

Ve günümüzde hadi İmamı Zaman (a.f)dır ve bizlerin üzerinde velayeti var.

 

Öyleyse çaba gösterelim:

Zahiri ve batini tüm duruşlarımızı onun hazır olduğunu idrak ederek ve onun velayeti altında düzenleyelim.

 

Olmaya ki:

İstemeden veya bilmeden;  şehvet, öfke veya vehimler bizlere velayet kursun!!

Uyarı:

Velayeti kabul etmeyenler Emir-el Müminini (a.s) 25 yıl evde oturmak zorunda bıraktılar. Bizler (sözde) velayete uyanlar kaç yıl imamı zamanımızı evde oturmak zorunda bıraktık?

 

Oysa ki Peygamberimiz (s.a.a) Gadir günü velayete uyma iddaasında bulunan yalancılara şöyle buyurdular :

، الَّذینَ وَصَفَهُمُ الله فی کِتابِهِ بِأَنَّهُمْ یَقُولُونََ بِأَلْسِنَتِهِمْ مالَیْسَ فی قُلوبِهِمْ، وَیَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَالله عَظیمٌ.

" Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar ve onu hafife alıp basit bir şey sayıyorlar. Oysa ki Yüce Allahın yanında çok büyüktür.

یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ (55مائده)

 

vaatbekleyenler.blog.ir

 

telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

 

ainaansarolmahdi@gmail.com

 

arbaeenmobaleghin@


  • انصار المهدی


Hazreti Mehdinin (a.f) hakiki dostları ve gadiri hum sözleşmesine bağlı kalanlar Peygamberimiz ( s.a.a) Gadir hutbesinde Emir-el Mümininin ( a.s) faziletlerini beyan ettikten sonra; onun ve onun neslinden gelecek sonraki imamların velayeti için halktan şöyle bir söz aldılar:
فَقُولُوا بِأَجْمَعِکُمْ:
«إِنّا سامِعُونَ مُطیعُونَ راضُونَ مُنْقادُونَ . . . .فَالْعَهْدُ وَالْمیثاقُ لَهُمْ مَأْخُوذٌ مِنَّا، مِنْ قُلُوبِنا وَأَنْفُسِنا وَأَلْسِنَتِنا وَضَمائِرِنا وَأَیْدینا. مَنْ أَدْرَکَها بِیَدِهِ وَ إِلاَّ فَقَدْ أَقَرَّ بِلِسانِهِ، وَلا نَبْتَغی بِذالِکَ بَدَلاً وَلایَرَی الله مِنْ أَنْفُسِنا حِوَلاً.
Öyleyse her kes söylesin:
Elbette ki senin söylediklerini duyduk ve itaat edeceğiz. Bundan mutluluk duyarız ve emrine boyun eğeriz.....böylece bizlerden kalbimizle, ruhumuzla, canımızla, dilimzle ve ellerimzle söz alınmış ve anlaşma yapılmış olur. Mümkün oldukça her kes elleriyle ve dilleriyle söz verdiler. Kesinlikle sözümüzden dönmeyeceğiz ve Yüce Allah asla sözümüzden döndüğümüzü görmesin.....

Ve devamında şöyle buyurdular:

وَ مَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ الله فَسَیُؤْتیهِ أَجْراً عَظیماً
Allah ile yapıtıkları anlaşmaya bağlı kalıp ahdine vefa edenlere yüce Allah büyük bir mükafat verecektir.

İmamı Zaman (a.f)
لَوْ أَنَّ أَشْیاعَنا وَفَّقَهُمُ اللّهُ لِطاعَتِهِ عَلَى اجْتِماع مِنَ الْقُلُوبِ فِى الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ لَما تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الُْیمْنُ بِلِقائِنا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادَةُ بِمُشاهَدَتِنا:
Eğer bizim şialarımız - yüce Allah onları kulluğunda ve itaatinde muvaffak kılsın- ahde vefa ve Allaha verilen sözde bağlılıkları olsa ve ahde bağlılığı ve sözünde durmayı önemsemiş olsalardı, bizimle görüşme saadeti ertelenmez ve daha çabuk bizimle görüşme saadetine ulaşırlardı.
(El ihticac 2. Cilt 499. Sayfa)

✅✅✅ sonuç olarak yukarıda beyan edilen hadise göre, peygamberimizin Gadir günü imamet ve velayetin hakiki dostlarına vaad ettiği büyük mükafat ricet, görüşme ve İmam Mehdinin (a.f) zuhurudur.

Halbuki Peygamberimiz (s.a.a) Gadir günü velayete uyma sözü veren bir takım yalancılar hakkında şöyle buyurmuştular:
، الَّذینَ وَصَفَهُمُ الله فی کِتابِهِ بِأَنَّهُمْ یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مالَیْسَ فی قُلوبِهِمْ، وَیَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَالله عَظیمٌ.
" Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar ve onu hafife alıp basit bir şey olarak algılıyorlar. Oysa ki Yüce Allahın yanında çok büyüktür.

vaatbekleyenler.blog.ir

telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

ainaansarolmahdi@gmail.com


arbaeenmobaleghin@


  • انصار المهدی

Dünya erbein tebliğcileri seferberliği:

Üçüncü mesaj:

 

 Bismillahirrahmanirrahim

Mehdevi tebliğciler

 

 

🌿 Yüce Allah Musa Kelimullahı tebliğ için bu şekilde  terbiye etti ve Firavuna doğru gönderdi:

🌿 إنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿طه :١٢﴾

 (muhakkak ben ben senin rabbinim. Papuçlarını çıkar taha 12)

1 Mehdevi bir tebliğcinin ilk olarak bilmesi gereken şey kendisinin ve başkalarının ilahi terbiye altında olduğunu bilmesidir. (muhakkak ben ben senin rabbinim: إِنِّی أَنَا رَبُّک)

2 Allahın dinini tebliğ etmek isteyen kişi bağlımlı olduğu şeylerden kurtulmalıdır.(فَاخْلَع ْ نَعْلَیْکَ :Papuçlarını çıkar )

🌿 وأَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَى ﴿طه:١٣﴾

(Ve ben seni seçtim sana vahy olunanı dinle. Tata 13)

3 Ve şunu bilmelidir ki Yüce Allah onu seçmiştir (ben seni seçtim: َأَنَا اخْتَرْتُک َ )

4 Ve dini tebliğ etmeden önce kendisi vahyi iyice bilmeli ve anlamalıdır. (َ sana vahyolunanı dinle: فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَى )

🌿  فاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی ﴿طه :١٤﴾

(Bana ibadet et ve beni zikr etmek için namaz kıl. Taha 14)

5 Ameli olarak kulluk etmeli ve işlerinde ihlaslı olmalıdır. ( bana ibadet et: فَاعْبُدْنِی )

6 Ve namazı Allaha teveccüh etme amacı ile kılmalıdır ki Allaha yakınlaşma makamını idrak etsin. (Beni zikr etmek için namaz kıl: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی)

🌿 إنَّ السَّاعَةَ ءاَتِیَةٌ أَکَادُ أُخْفِیهَا لِتُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴿١٥﴾

( Kıyâmet gelip çatmada gerçekten de; herkes, yaptığının karşılığını bulsun diye gizlemekteyim vaktini.)

7 Allahı, kıyamet saatini ve Fatıma'nın Mehdisinin ( a.f ) zuhur  saattini unutmamalıdır.

🌿 فلاَ یَصُدَّنَّکَ عَنْهَا مَنْ لاَ یُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

فَتَرْدَى (طه:16)

 (“Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler, seni ondan (ona hazırlanmaktan) sakın alıkoymasın, sonra helâk olursun!”Taha 16)

8 Ve zamanın geçmesi ile gaflet etkenlerinin (dünya ve gafillerin) onu yolundan  saptırmamasına dikkat etmelidir (öyleyse seni alıkoymasın ondan: فَلاَ یَصُدَّنَّکَ عَنْهََا )

9 Ve sonraki ayette bağımlılıklardan kurtulmanın örneği tebliğ yolunun önünün açılması bir mucize gibiHz. Musa'ya aktarılmıştır.( Musanın asası)

Yine Hz. Musanın bu ilahi emirde gönlümü aç duası gelmiştir ki bizlerin dikkatini tebliğde gönlün açılmasın gerekliliğine çekiyor.(rabbim kalbimi genişlet:رب اشرح لی صدری)

Tebliğ işinde yardımcı ve dayanağın da tebliğcinin durumunda önemli etkenlerden birisi olduğunu bildirmektedir ki Hz. Musa onu Allah'tan istemektedir.(ve benim için bir yardımcı ver: واجعل لی وزیرا )

Dünya vaad edilen mehdiyi muntezer ( a.f ) kanalı

İmamı zamanın ( a.f ) zuhurunun altyapısını hazırlayanlar.

VaatBekleyenler.blog.ir

  • انصار المهدی


 Dünya erbein tebliğcileri seferberliği


 

Mesaj: 2


Bismillahirrahmanirrahim

⭐️ İmam Alinin ( a.s ) tebliğ yöntemleri:

Birinci bölüm :


Aziz tebliğcilere yakışan o hazretin tebliğ yöntemini örnek almaktır.


1- Kuranın yöntemlerini uygulama:


Kuranın tebliğ işindeki yöntemleri,  bu ayet esasınca "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et  (Nahl 125 ) üç temel üzeredir:

Hikmet, öğüt ve güzel mücadele üzerine kuruludur.


🍀- Hikmet:


Tebliğ yönteminde hikmet,  muhatapların durumuna dikkat edip o durumun gereğini yapmaktır. Tebliğde başarılı olmanın ilk şartı karşılıklı anlama ve idrak ile birlikte ulaştırmak istediğimiz mesajı delile sunmak.


Nehcül Belaganın birçok bahsinde, tevhidin ıspatında, felsefi burhanlarla (apaçık delil) delil getirilmiş; yaradılış düzenini örnek vererek buyuruyor "Allahtan başka her varlığın bir sebebe ihtiyacı var. (Nehcül Belaga 272. Hutbe)


🍀 Öğüt:


İbret mayası olan öğüt ve zihni olarak bilinçlenme hafızada yer eder ve etkilidir, ama zaman geçtikçe bu bilgiler geçici olarak unutulur. Bu durumun giderilmesi için hatırlatma çok önemli bir iştir. 


Nehcül Belagayı ve imamın diğer sözlerini incelediğimizde o hazretin bu yöntemi çokça kullandığını görüyoruz. Bunun en açık örneği Hammam hutbesi  ve diğer bir örneği 216. Hutbedir. İbni Ebil Hadid onun hakkında şöle diyor:"yemin ederim ki ben elli yıldır bu hutbeyi bin defadan fazla okudum ve her okuduğumda benim ruhumda bir ürperti bir korku ve bir öğüt oluşturdu ve kalbime bir endişe ve vucudume bir titreme düştü...(1)


🍀- Mücadele:


Tebliğin en etkin yöntemlerinden biri mücadeledir. Mücadele sanatı insanın içinde var. Bu yüzden Yüne Allah buyuruyor: " insan her şeyden çok, mücadele ile uğraşır.


Burada Nehcül belagadan kısa bir örnek aktaracağım. Yahudilerden biri bir gün o hazrete şöyle dedi : daha Peygamberi toprağa gömmeden onun hakkında ihtilafa düştünüz. İmam cevabında şöyle buyurdu: bizler ondan ulaşan şey hakkında ihtilafa düştük onun kendisi hakkında dağil ama sizler denizden geçtikten sonra daha ayağınız kurumadan peygamberinize dediniz bize onların tanrıları gibi bir tanrı yap ve o da dedi: muhakkak ki sizler anlamaz insanlarsınız(2)

( Devamı var )


vaatbekleyenler.blog.ir

 

telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

 

ainaansarolmahdi@gmail.com

 

arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی