Dünya erbein tebliğcileri kanalı

Dünya erbein tebliğcileri kanalı
پیوندهای روزانه

۱۳ مطلب با موضوع «Velayet» ثبت شده است

📣 Vilayet-i fakih, veya daha doğru bir tanımlama ve telaffuz ile "Velayet-i fakih" batı ve doğu da beşeri hukukların  aksine din hukuku bilgini anlamına gelen fakihin vesayet ve yönetim yetkisi 

anlamına gelmektedir.Neden "Velâyet-i Fakih" ?

❓ilk soru , her hangi bir toplum  hükûmetsiz  olurmu?

❓kendilerini  müslüman bilen toplumlarin hükûmeti , islami kurallar ve deģerlerle uygun olması gerekmezmi?

❓Eģer sosyal bir toplum islama uygun kurallar ve değerlerle yönetilmek istenilirse , yöneticilerin islami kuralları tanimalari  ve bilmeleri gerekmezmi?

❓bu tanim ve bilgi  ilim ve düşünce üzerine mi olmalı yoksa taklitçi ve popüler mi  ?

Peki  Vilayet-i fakih  budur ve bundan başka bir şey değil ...


  • انصار المهدی

  📣 Zafer parolası:


1- "یا ایها الذین آمنوا ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم"

Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır ( sabit kılar).(MUHAMMED Suresi 7. ayeti)

2- "إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ "

Eğer Allah size yardım ederse, o zaman sizi yenecek yoktur.(ALİ İMRAN Suresi 160. ayet)

  • انصار المهدی

📣 Islam inkilabi rehberi Ayetullah Hamaneyi'nin beyanlarinin açiklama planinin özetle tanitimi:

Bu açiklamanin sunumu  "arastirma" ve "uygulama" olmak üzere iki bölümde hazirlanmistir:


✅ Birinci bölüm arastirma bölümü:

Asagidaki konu basliklarinin ekseninde teorik olarak ve arastirma süreci ile programlanmistir .

1: Islam inkilabi rehberinin basilmis olan eserleri (kirk kitap civarinda)

2: islam inkilabi rehberinin konusmalari

3: Islam inkilabi rehberinin mesajlari

4: ve onun mektuplari


✅ Ikinci bölüm uygulama bölümü:

Bilimsel ve nesnel biçimdedir ve iki asamadan olusmaktadir:


A: Islam inkilabi rehberinin konulari toplumun genel seviyesine göre farkli ve etkili yöntemlerle teblig etmesi, endise ve fikirlerini sunmasi.

B: Ülke genelinde yaygin olarak bu endise ve düsüncelerin teskilatli ve otomotik olarak  öncelikler ve ihtiyaçlara göre  olusturma talebi


✅ Her ülkenin ihtiyaçlarini belirleme yöntemi:

Bu ihtiyaç belirleme her ülkenin kendine has kültürel ve cografik sartlara göre asagidaki fertler ve gruplar tarafindan belirlenir:

- Bilir kisiler (bunlar her ülkedeki öncelikli sorunlari bilen kültürlü ve aktif kisilerden olusur) 

- Düsünce, endiseler ve  arastirma alaninda rehberlik istenilebilecek potansiyelde yetistirilmis güçler.


vaatbekleyenler.blog.ir


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


ainaansarolmahdi@gmail.com


@arbaeenmobaleghin

  • انصار المهدی

#zuhur_için__organize_olmak_ve_hazırlık 

#velayete_bağlılık 

#rehberin_konuşmalarında_velayet (rehberin mukaddes Meşhed şehrinde 1353 güneş yılının ramazan ayında yaptığı konuşması)


✅ Allah'ın adıyla

🌹 Rehberin sözlerinde velayet🌹 

(ikinci bölüm)

Peygamber işin başlangıcında Müslüman toplumunu bu bağlılık ve kaynaştırma ile oluşturmuştu. Bunları birbirleri ile kardeş yapmış, tek vücut haline getirmiş ve bunların vesilesi ile islam ümmetini oluşturmuştur. Bunların düşmanlarla, muhaliflerle, inatçılarla ve diğer gruplarla bağ kurmasına engel olmuştur. Peki niçin?❓ Çünkü eğer onların velayeti olmazsa üzerlerine yüklenmiş oldukları emaneti taşımaktan aciz olacaklardı.


✅ İslamın başlangıç tarihinde Emeviler ve Abbasilerin hilafeti döneminde de küçük Şii toplumunu dikkate alırsak, bir taraftan siyasi saldırılar, baskılar ve zorluklar, bir taraftan, zindanlar, işkenceler ve öldürmeler diğer taraftan Şianın varlığını koruması mümkün müydü?❓ Şia inacına sahip topluluk gibi bir topluluk, zamanın zorbalarına karşı koyan ve onların baş belası durumunda olan bu topluluk, nasıl oldu da varlığını koruyabildi?❓👉 Velayet sebebi ile. Sizler Emevi ve Abbasi dönemindeki İslam dünyasını türlü türlü siyasi fikir akımlarının ve birbirlerine karşı farklı tutumları ve hareketlerini bir nehire benzetebilirsiniz. Bu akıntının başından sonuna kadar bakarsanız eğer Şia akımını bu taşkın nehrin ince bir kanalı olarak görürsünüz. Ama Şia kendini bu keşmekeşten korumuş, asla kokuşmamış, tadı değişmemiş ve asla başka suların rengini ve kokusunu almamıştır, aksine aynı kalmış ve ilerlemiştir. Bunu ne sağlamıştır?❓👉 Velayeti takipçilerine tavsiye eden velinin varlığı sağlamıştır.  Onları birbirine bağlayarak samimiyet sağlar. Bu velayet peygamberin zamanındaki velayet manasındadır.

✳️ Şiada velayet:

Eğer müminler arasında velayetin bu boyutu olmasaydı diğer bazı fırkaların renklerini kaybederek yok olup gittiği gibi Şia akımı da tarih boyunca korunamaz ve şimdiye kadar binlerce kez yok olup gitmişti. 


Şiaların velayeti bizimle de belli oldu. Şimdi, Allahın velisinin velayeti ne demektir? İmamların velayetine sahip olmalıyız ne demektir?

(Devam edecek)


vaatbekleyenler.blog.ir


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


ainaansarolmahdi@gmail.com


arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی

#zuhur_için__organize_olmak_ve_hazırlık

#velayete_bağlılık 


#rehberin_konuşmalarında_velayet : (onun 1353 güneş yılının ramazan ayında mukaddes Meşhed şehrinde yaptığı konuşmasının özeti)


✅ Allah'ın adıyla

🌹 Rehberin konuşmasında velayet🌹

(İkinci bölüm)

✅ Peygamber (s.a.a) geldiği zaman (ve aynı şekilde Fatıma'nın Mehdisi (a.f) geldiği zaman), insan yetiştirme alanı oluşturmak için gerekli olan toplumu oluşturmak için ilk önce birbirine kenetlenmiş, sağlam bir imanı olan, canı gönülden iman eden ve bu mektebe bağlı, sağlam duran ve o hedef için çabalayan dinamik bir topluluğa ihtiyacı vardı.


👉 Bir grubu ve bir tarafı Peygamber oluşturuyordu..........bu Müslüman gurubu öylesine çelik gibi işleyerek birbirine kenetlemek gerekir ki hiçbir güç onları birbirinden koparamamalı. Bunların sindirilmemesi için, yok olmaması için, bunların bir topluluk olarak kalabilmeleri için. Böylece gelecekte islam toplumu bunların sağlam elleri ile kurulsun ve idare edilerek devam etsin. Bunlar Peygamberin yardımcıları olsun. Bunların kalıcı olabilmesi için olabildiğince birbirine kenetliyorlar ve diğer guruplardan ayırıyorlar.


Nasıl mı? Dağcı bir grup gibi ki o grup sarp ve dağlık bir geçitten geçiyorlar. Karların arasında on kişi, ellerinde bastonlar bu dar ve tehlikeli yolda, bu kıvrımlı yamaçları dereleri geçmeleri ve zirveye ulaşmaları gerekiyor. Bunlara birbirinize kenetlenin, kemerlerinizi birbirine bağlayın, ayrı ayrı ve bireysel hareket etmeyin diyorlar. Çünkü eğer yalnız kalırsanız kayma tehlikesi var derler. Bunları sıkıca birbirine kenetlerler, yanınıza çok fazla yük almayın, sağa sola bakmayın, sadece önünüze bakın ve pür dikkat işinize konsantre olun derler. Daha sonra da bunların hepsinin kemerlerini ve kollarını birbirine sıkıca bağlarlar. Böylece eğer biri veya ikisi düşerse diğerleri onları tutabilir. Dağcıların birbirine sıkıca kenetlenme durumu Müslümanların işin başında birbiriyle kaynaşması ve birbirine kenetlenmesini gösteren bir örnektir. Bu kenetlenmenin bir ismi varmı yok mu? Müslümanların bu kenetlenmesi dinin başlangıç cephesi, birbirleriyle kaynaşmış, birbirlerine düğümlenmiş, birbirinden kopmaları imkansız, başka yönlerden tamamen kopmuş, birbiriyle olabildiğince el ele ve bağlıdırlar. Acaba bunun Kuran'da ve hadislerde bir adı var mı yok mu?


✅ Evet bunun adı "velayet" tir.👉velayet

(Devam edecek)


vaatbekleyenler.blog.ir


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


ainaansarolmahdi@gmail.com


arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی

 velayete bağlılık

(Birinci bölüm)

 

#zuhur_için_organize_olmak_ve_hazırlanmak:

#velayeti_fakihi_tanımak:

 

#rehberin_konuşmalarında_velayet: (onun  ramazan ayında mukaddes Meşhed şehrinde yaptığı konuşmanın özeti (1353 şemsi yılı)

 

 Allah'ın adıyla

rehberin sözlerinde velayet

(Birinci bölüm)

 

 Allah'ın Resulü ne için gönderilmiştir? İnsanı kemale ulaştırmak ve insanları Allahın ahlakı ile ahlaklandırmak için (mekarimul ahlakı tamamlamak için)

 

O insan yetiştirmek için insan yapma fabrikası yapıyor.

 

Peygamberimiz (s.a.a) on yıl, yirmi yıl hatta daha da uzun müddette başarılı olmayı tercih etmiş ama yetiştirdiği insanların bir iki veya on yirmi insan olmasını değil insan yetiştiren bir fabrika olmasını ve otomotik olarak kamil insan yetiştirmeyi hedeflemiştir.

 

 İnsan yapma fabrikası nedir??? Burası o kilit noktadır. Her kes Peygamberin talim ve terbiye için gönderildiğini biliyor ve söylüyor. Ama anlamamız gereken şey o fabrikanın İslami toplum olmasıdır.

 

 İslami toplum nedir? Aslında islami toplum, Allahın hüküm ettiği toplum ve medeniyet demektir. O toplumun kanunları Allahın kurallları ve kanunlarına göre işler ve Allahın hudutları o toplumda icra olur. Azledip yetki vermek Allahın işi olup Allahın dini icra olur.

 

  Medine şehri gibi, Peygamber gelir gelmez Medine'de bir topluluk kurdu ve o topluluğun başında Allah hükümet ediyordu. Allah'ın naibi ve yeryüzündeki temsilcisi ( Allahın halifesi) hükümet ediyordu. Orada fiili olarak kim vardı? Peygamber vardı. Kararnameleri kim hazırlıyordu? Kim yapıyor ve yürürlüğe koyuyordu? Peygamber. Kanunları kim icra ediyordu? Kim insanları bu kanunlara uymaya zorluyordu? Peygamber.

( Devamı var)

 

vaatbekleyenler.blog.ir

 

telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

 

ainaansarolmahdi@gmail.com

 

@arbaeenmobaleghin


  • انصار المهدی

velayete  bağlılık

 

#Zuhur_için_hazırlanmak_ve_organize_olmak:

#velayete_bağlılık:

 Bir soru: Fatıma'nın Mehdi'sininin (a.f) zuhurunun daha çabuk olması için ne yapmamız gerekiyor?

 İmamı Zaman (a.f):

 

لَوْ أَنَّ أَشْیاعَنا وَفَّقَهُمُ اللّهُ لِطاعَتِهِ عَلَى اجْتِماع مِنَ الْقُلُوبِ فِى الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ لَما تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الُْیمْنُ بِلِقائِنا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادَةُ بِمُشاهَدَتِنا:

 

Eğer bizim şialarımız - Allah onları kendi itaat ve kulluğuna muvaffak eylesin- ilahi ahde ve sözleşmeye vefalı olup ona bağlılıkta ittifak ederek tek yürek olup, ahde vefalı olmaya önem verseydiler bizimle buluşma saadeti ertelenmezdi ve bizimle buluşma saadetine daha çabuk ulaşırlardı. ( Biharul envar, c.52 s.176)

 

 O hazretin bu nurlu kelamının muhatapları: Şialardır.

 

 Bizim "şialarımızdan" maksat: Bizim şialarımız yani peygamber (s.a.a) ve imamlara bağlı olanlardır.

 

 Hedef: İmamı Zamanla (a.f) görüşmek ve onun zuhurunun çabuklaşması

 

 O hedefe ulaşmanın yolu: Ahde vefa

 

 Onun şartı: Kalplerin birlikteliği

 

Şimdi bakalım şiaların Peygamber (s.a.a) ve imamlarla yapmış oldukları ahit ve sözleşme hangi ahit ve sözleşmedir ve bu rivayette kalplerin bu ahit üzerinde birleşmesi vurgulanmakta ve şöyle buyurmaktadır: Eğer bütün kalpler bu ahde vefada birleşmiş olsaydı İmamı Zaman (a.f) asla gaybette olmazdı " bizimle görüşme saadeti ertelenmezdi" ???���

 

 Gadiri hum gününde velayet ahdi

 

 Buna göre  bu hadiste İmamı Zaman (a.f) -canımız ona feda olsun- birkaç önemli nükteye dikkat çekmiştir:

1- Velayet ahtine bağlı kalalım: Peygamber (s.a.a) ve imamlarala bağladığımız ahde ve sözleşmeye vafalı olalım.

2- Tek yürek olalım, bütün şialar can ve başla zamanımızın imamının zuhurunu istemeli ve herkesin isteği ve hedefi bu alanda toplanmalıdır. Bütün kalpler bu hakikate odaklanmalı ve ferecin olmasını istemelidir.

3- Tek yürek olarak birleşmek, bu ortak hedefte buluşmak ve yek vücut olmak.

 

 Velayet ahdine bağlı kalmanın birinci şartı velayeti tanımaktır.

 

 Bu nedenle ey İmamı Zaman'ın (a.f) temsilcileri, gelin zuhuru çabuklaştırmak niyeti ile bu değerli ahdin anlaşılması ve yayılması için çaba gösterelim. Böylece bu ahde vefada kalpler birleşir ve tek yürek olabiliriz inşaallah

 

ilahi onun ferecini acil eyle

 

vaatbekleyenler.blog.ir

 

telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

 

ainaansarolmahdi@gmail.com

 

@arbaeenmobaleghin


  • انصار المهدی

#zuhur_için_organize_olmak_ve_hazırlık

#velayeti_fakihi_tanımak:

 Allah'ın adıyla

 velayeti fakihi tanımak


 

#6.mesaj:

 velayeti fakih hakkında sorular:

 

* Toplumun lideri olacak fakihin hangi şartlara sahip olması gerekiyor?

 

Önceki yazılarda mutlak içtihat ve mutlak adaleti açıkladık ve şimdi üçüncü şart:���

 

**İdarecilik ve liderlik yeteneğı

 

Yani doğru siyasi ve sosyal bakış açısı, önlem, cesaret, müdüriyet ve liderlik için yeterlilik. Buna göre ümmetin rehberinin mutlak içtihad ve ilmi yeterlilik için fıkhın farklı alanlarında fetva verebilmenin yanısıra adalet ve takvaya da sahip olması gerekiyor. Liderlik yeteneği, ülkeyi yönetebilme ve üst düzey yöneticileri layıkıyla idare  edebilecek yeterliliğe sahip olmak de velayeti fakihin temel şartlarındandır. Bu anlamda.

 

️öncelikle ülkenin iç ve dış işlerindeki siyasi ve sosyal alanlarda doğru bir bakış açısına sahip olmalı ve düşmanın hilelerini iyi tanımalıdır.

 

️ikinci olarak:  idarecilik yeteneğine ve altyapısına sahip olmalıdır. Çünkü idarecilik işi teorik bilginin yanısıra beceri, istek ve tedbirli olmakla mümkündür.

 

*"Bu nedenle  her adil fakihin toplumun liderliğini üstlenme yeteneğine sahip olduğu söylenemez. Aksine ilmi yeterliliğe ilaveten İslam  ümmetinin idaresini üstlenebilecek yeteneğe ve güce de sahip olması gerekiyor." (Cevadiyi Amuli Abdullah velayeti fakih velayet fakihlik ve adalet s.139)

 

*"Ayrıca fakihlerin bir çok alanda imamın naibi olmasının gerekliliği, bizlere gaybet döneminde fakihin pozisyonları ve yönetimi ile imamın yönetimi arasında hiçbir fark olmadığını ıspatlar. Gaybet döneminde imamın bütün pozisyonları fakihin uhdesine konulmuştur. Gerçekte düzenin korunması ve ümmet arasındaki birlik en önemli vaciplerdendir.  Liyakati olan fakihlerin bu önemli görevi  üstlenmesi gerekir. ( Sahib' i-Cevahir, Şeyh Muhammed Hasan Necefi)

 

VaatBekleyenler.blog.ir

 

https://telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

 

imammouod@

 

arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی

#zuhur_için_organize_olmak_ve_hazırlık

#velayeti_fakihi_tanımak

 Allah'ın adıyla

 

 velayeti fakihi tanımak

  5. mesaj:

velayeti fakih hakkında sorular:

*İslam toplumunun önderi olacak fakihin hangi şartlara sahip olması gerekiyor?

**Mutlak içtihat:

Gaybet döneminde islami hükümete hakim olan fakih, Kur'an'ı açıklayan, koruyan ve hükmünü icra edendir. Bu nedenle tüm yönlerini bilmeli ve ahkamın tamamını tam olarak tanıyacak seviyeye ulaşmalıdır. Eğer bir insan için islamın bir kısım meseleleri çözümsüz kalır ve kendisi de o meseleleri derin bir şekilde inceleyemezse o müslümanların veliyyi emri  olamaz. Yani ne fetva verebilir ne de islami kuralları icra edebilir. (Cevadiyi Amuli, velayeti fakih: velayet fakihlik ve adalet, 138. sayfa)

Emir el müminin şöyle buyurur:

«ولا یحمل هذا العٙلٙم إلاّ   أهل البصر و البصر و العلم بمواضع الحق»

"Ümmetin liderlik bayrağını hak ve batılı birbirinden ayırabilecek  tam anlamıyla kavrama yeteneğine sahip, diarayetli ve bilinçli birisinin elinde bulunmalıdır. Öyleyse iktidarın başındaki kişi din işlerinde tam bilgi sahibi olmalıdır. Çünkü o toplum içerisinde ilahi kanunların uygulayıcısıdır. Çünkü tam bir bilince sahip olmadan islami kanunlara aykırı bazı işler yapabilir, düzenlemeler getirebilir veya talimatlar yayınlayabilir. Bu durumun doğru yoldan ve islami hedeften sapma yolundaki  başlangıç noktası olduğu çok açıktır. (Muhammed Taki Misbah Yezdi, İslami hükümet ve velayeti fakih, 152.sayfa)

 

** Mutlak adalet:

Tüm şartlara sahip olan fakihin, dini ilimleri doğru anlaması gerektiği gibi o ilmi kendi yaşantısında ve İslam toplumunda doğru bir şekilde icra etmelidir. Dini vazifelerinin tümünü  yerine getirmeli ve topluma tebliğ etmesi gereken  dini konuları tebliğ etmeli ve hiç bir şeyi saklamamalıdır. Adil bir fakih, arzu ve isteklerine göre hareket etmemelidir. Nefsani isteklerine tabi olmamalı ve günah işlememelidir.  Hiçbir vacibi terk etmemeli ve hiçbir haram işi yerine getirmemelidir.

Müslümanların rehberi takva yönünden de yüksek yeterliliğe sahip olmalı ve nefsani isteklerinin esiri olmadan özgür olmalıdır. İmam Hüseyin (a.s) toplumun rehberliği hakkında Küfe halkına hitaben şöyle yazar:

«ماالأمام الاّ الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدّائن بدین الحقّ، الحابسُ نفسه علی ذات الله»

(Hükümeti Kur'an esası üzerine olmayan imam ve lider olamaz. Lider adaleti ayakta tutmalı, hak dine bağlı olmalı ve kendini Allah'ın yolunda vakf etmelidir.

(İslam hükümeti ve velayeti fakih 152-153.sayfa) Eğer yeteri kadar takvalı olmazsa, makamını korumak için İslamın ve müslümanların maslahatlarını kurban etmesi  mümkündür. Öyleyse müslümanların rehberi takva alanında da üstün yeterliliğe sahip olmalı ve nefsani isteklerinin esiri olmaktan özgür olmalıdır.

 

***Sonraki soru: üçüncü şart nedir?

 

VaatBekleyenler.blog.ir

 

https://telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

 

@imammouod

 

@arbaeenmobaleghin1


  • انصار المهدی

#zuhur_için_organize_olmak_ve_hazırlık :

#velayeti_fakihi_tanımak :

 

velayeti fakihi tanımak

 

#4.mesaj:

velayeti fakih hakkındaki sorular:

gaybet döneminde masum imama ulaşılamıyor (bizim zamanımızdaki gibi) o halde ne yapılması gerekiyor?

Acaba yüce Allah'ın gaybet döneminde müslümanları  başıboş ve öndersiz bırakması mümkün müdür?

 

İmam Humeyni bu konuda şöyle buyuruyor: "nübüvvet döneminden sonra imametin ısbatı için getirilen bütün deliller gaybet döneminde de aynen velayeti fakih için geçerlidir."

* Şimdi müslümanların yönetiminin ancak fakih tarafından yapılabileceğini ve başkası tarafından olamayacağını nereden bilebiliriz?

قال مولانا امیر المومنین(ع)«إنّ احقّ الناس بهذا الأمر٬ أقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه 

"Ümmeti yönetmeye en liyakatli olan kimse halkın içerisinde Allah'ın dininde en kuvvetli ve en bilgili olan kimsedir."

️* Ümmetin liderlik bayrağını basiretli ve dirayetli olan ve hakkı tam olarak kavrayıp onu batıldan ayırabilme bilincine sahip olan kimse eline almalıdır. Bunların hepsi ancak velayeti fakih makamına sahip olmakla mümkündür.

 

️İmamı Zaman (a.f) İshak bin Yakubun mektubuna cevap verirken, mübarek eliyle şöyle yazmıştır:

 «...و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا٬ فانهم حجّتی علیکم٬ و أنا حجة الله علیکم.....

"Karşılaşabileceğiniz sorunlarda bizim hadislerimizi rivayet edenlere müracaat edin; çünkü onlar benim sizin üzerinizdeki hüccetim ve ben de sizin üzerinizdeki Allahın hüccetiyim..."( Şeyhi Taife "el gaybet" kitabı)

Gaybet döneminde tüm şartlara sahip olan müctehitler bireysel ve ibadetle ilgili gerekli olan hükümleri son derece dikkatli bir  biçimde kaynaklarından bulup ortaya çıkarır, amel eder ve başkalarına da bildirirler. İslam'ın siyasi ve sosyal sorunlarını dini kaynaklardan çıkarır ve son derece dikkatle ve üzerinde düşünerek İslam toplumunda yürürlüğe koyar. (Velayeti fakih: velayet, fakihlik ve adalet, Cevadiyi Amuli s.167_168)

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdu: Sizlerden kim bizim hadislerimizi rivayet eder, helal ve haramlara dikkat eder, görüş sahibi olur ve bizim hükümlerimizi tanırsa onu hakem olarak kabul edin. Muhakkak ben onu sizin üzerinize hakim yaptım. Öyleyse ne zaman hüküm verse ve onu kabul etmeseler Allahın hükmünü hafife almışlar ve bizi reddetmişler demektir. Bizi reddeden Allahı reddetmiştir ve Allahı reddetmek yüce Allaha şirk koşmakla aynıdır. (Vesaili şia c.18 s.98)

*Sonraki soru şudur: İslam toplumunun lideri olacak fakihin taşıması gereken şartlar nelerdir?

 

 

VaatBekleyenler.blog.ir

 

https://telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

 

@imammouod

 

@arbaeenmobaleghin1


  • انصار المهدی