Dünya erbein tebliğcileri kanalı

Dünya erbein tebliğcileri kanalı
پیوندهای روزانه

۱۷ مطلب با موضوع «Velayet» ثبت شده است

#zuhur_için_organize_olmak_ve_hazırlık:

#velayete_bağlılık

#rehberin_kelamında_velayet:( onun 1353 güneş yılında Mukaddes Meşhed şehrindeki konuşmasının özeti)


✅ Allah'ın adıyla

🌹 Rehberin kelamında velayet🌹

(Yedinci bölüm)


❓ Eğer ismi İslam ümmeti olan bu koca beden hayatta kalmak, başarılı olmak ve daima var olmak istiyorsa ne yapması gerekiyor?

📣 Bu velayet merkezindeki irtibatı daima kalıcı olmalıdır.

❓ Öyleyse velayetin diğer boyutu ne demektir?

İslam ümmetinin her bir bireyinin tek yürek olarak her durumda çok kuvvetli ve muhkem irtibatı velayetin diğer boyutudur. 

Ne irtibatı? Teorik ve pratik irtibatlar. Yani onu dogru bir şekilde örnek alamak, düşünce ve idoolojilerde doğru bir şekilde onu takip etmek, davranışlarda, amellerde, faaliyetlerde ve hareketlerde tam olarak onun izinde olmak.

❓ Öyleyse velayeti Ali bin Ebu (a.s) Talib ne demektir? Fikirlerde ve amellerde Ali'nin (a.s) izinden gitmek velayetin anlamıdır.

Bu hadisin anlamı da böylece anlaşılmış olur:

✅ «ولایة علی بن ابی طالب حصنی. فمن دخل حصنی امن من عذابی »

"Ali bin Ebu Talib'in velayeti benim kalemdir. Kim bu kaleye girerse benim azabımdan korunmuş olur."

Kim bu kalye girerse Allah'ın azabından korunmuş olur. Bu ne demektir? 

Yani Müslümanlar Kur'an'ın takipçisi olur, düşüncelerinde, amellerinde ve faaliyetlerinde Ali bin Ebu Talib'in (a.s) izinde olurlarsa Allah'ın azabından korunmuş olurlar.

Ali bin Ebu Talip Allah yolunda tüm varlığını feda etmeye hazırdı. Ali bin Ebu Talib'in ameli budur. 

 Ancak fikir, düşünce ve ameli açıdan kopmayacak bir bağla  bağlanlar Ali bin Ebu Talib'in velayetine bağlanmış olurlar.

👉 Benim velayetten anladığım anlam budur. Bu mana velayet hakkında anlaşılacak ve açıklanabilecek en dakik ve en zarif anlamdır.  Kuranı Kerimden de bu mana anlaşılmaktadır. (Devam edecektir)


sapp.ir/internationalcampaignforthearrival


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


vaatbekleyenler.blog.ir  


arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی

‍  #zuhur_için__organize_olmak_ve_hazırlık
#velayete_bağlılık
#rehberin_konuşmalarında_velayet
(Rehberin mukaddes Meşhed şehrinde yaptığı konuşmanın özeti)

 Allah'ın adıyla

🌹 Rehberin kelamında velayet🌹

(Altıncı bölüm)


❓ İmamla irtibatın bu kadar önemli olduğunu düşünmemizin nedeni ve imamın emirlerinin toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin kabul etmemizin sebebi nedir?
Nereden kaynaklanmaktadır?
Bu konuda Kur'an bize neyi bildirir?

Bir toplumda eğer bütün güçler bir arada toplanırsa ve hepsi aynı yönde işlerse ve hiçbir enerji boşa gitmez böylece toplumdaki bütün güçler tek bir güç olarak toplanır ve beşerin maslahatına kullanılır ve toplum tek bir yumruk olarak düşman güçlerinin karşısında durmak isterse bir rehbere ihtiyaç duyar. Bir komutan, merkezi bir güç ve tek yürek olmaya ihtiyaç duyar. İslam ümmetinin bu bütünlüğü bazı şartlar altında mümkün olabilir.

✅ Cok bilinçli olmak, çok bilgili olmak, çok kararlı olmak gerekir. Farklı bir gözle bakmak, Allah yolunda hiçbir şeyden korkmamak ve gerektiğinde kendi canını da feda etmek gerekir.
📣 Biz böyle bir varlığın adına ne diyoruz? İmam diyoruz.
 Allah tarafından toplum için tayin edilen öndere imam denir.
❓ Allah tarafından ne demek oluyor?
📣 Allahın, ismiyle ve özellikleri ile belirttiği imam. Mesela Ali bin Ebu Talib (a.s) imam olsun demesi gibi.
👇👇👇
İmam Hasan Askerinin (a.s) buyurduğu gibi:

« فَاَمّا مَن کانَ مِنَ الفُقَهاء
ِ صائناً لِنَفسِهِ حافِظاً لِدینِه
ِ مُخالِفاً عَلَی هَواهُ مُطیعاً لِاَمر
ِ مَولاهُ فَلِلعوامِّ اَن یُقَلِّدوهُ »؛
'' Fakihlerin arasından, kim kendisini ve Dinini korursa, nefsi istekelrine muhalefet ederse, Alah'ın emrine itaat ederse halkın ona taklit etmesi haktır, .'' ( Vesail-üş şia 18/ s. 95)

Masum imam bu özellikteki kişinin de artık imam olduğunu belirtmiştir.
Allah tarafından seçilmiş imamın yerine geçecek fakih de ( Ayet ve rivayetler yoluyla belirtilen) imamdır. Ancak ismiyle belirlenmeyen ve sadece özellikleri ile belirlenen imamdır. Kim bu özelliklere sahip olursa o imam olur.
İmam önder anlamındadır, hükmeden, yöneten anlamında, yani o ne yöne gitse insanlar da onu takip eden kişi demek oluyor.
📣 Öyleyse Kur'an açısından velayet esası neyin oluşudur? İmamın oluşudur.
(Devam edecek)

vaatbekleyenler.blog.ir

telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

ainaansarolmahdi@gmail.com

arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی

‍ #zuhur_için__organize_olmak_ve_hazırlık:

#velayete_bağlılık 

#rehberin_konuşmalarında_velayet (rehberin mukaddes meşhed şehrinde  yaptığı konuşmanın özeti)


 Allah'ın adıyla

🌹rehberin kelamında velayet🌹

(Beşinci bölüm)

📣 İslami bir toplum ve İslam adına oluşan bir toplum;  yani ilahi takdirlerle, ilahi düşünce tarzı ve ilahi kudret vesilesi ile yasalaşan kanunlar ile bu toplum idare edilmektedir. Eğer bu islam ümmeti daha önce de açıkladığımız Kur'an'ın beyanındaki velayete sahip olmak istiyorsa iki yönden dikkat etmesi gerekir.


1️⃣ Bir yönü, dahili irtibat yönüdür ve İslami camia içindedir:

Dahili irtibat alanında, İslam ümmetinin Kur'an açısından velayete sahip olabilmesi için farklı alanlarda üst düzey dayanışma, birlik, beraberlik ve irtibat oluşturması gerekir. Ayrıca yüce İslam ümmetinin içerisinde hiçbir tefrika ve ihtilaf olmaması gerekir.

Eğer İslam ümmetinin içerisinde iki gurup birbiri ile savaşırlar ise Kur'an'ı Kerim'in emri gereği diğer Müslümanların mümkün olduğunca bu iki grup arasında barış sağlamaları gerekir. Eğer bu iki hasım arasından bir grup barışa yanaşmıyorsa  veya bir taraf haklı diğer taraf haksız olur ve zorbalık yapar ve hakka yanaşmıyorsa, bu durumda bütün İslam aleminin bir olması ve zorba tarafı durdurması gerekir. Müslümanlar onunla mücadele etmeli ve yerinde oturtması gerekir. Bu emir İslam camiası içerisindeki vahdeti korumak alanındaki Allah'ın emridir. Bu emir Hucurat süresinin 9. ayetinde gelmiştir.


İslami camianın dışındakilerle olan irtibat:

2️⃣ Ve diğer yönü harici irtibat yönüdür, yani islam aleminin ve müslüman ümmetin diğer toplumlarla olan irtibatı:


Harici irtibat açısından, İslam karşıtı veya islam dışı grupların etkisi altında kalmak yasaktır. İslami toplumun islami dünyanın haricindeki toplumlarla bağ kurması onların üzerinde egemenlik ve üstünlük kurması dışında olmamalıdır.

❌ Gayri müslim devletler ve gayri müslim ümmetlerle irtibat kesilmelidir derken, İslam alemi ve İslam ümmeti siyasi açıdan inzivaya çekilmelidir anlamında değildir. Ticari, siyasi, diplomatik irtibatı yasaklamak değildir. Yani normal irtibatlar var ama onlarla velayet yoktur, bağlılık yoktur. Bu irtibatlar onların istedikleri anda islam ümmetini etkileyebilecekleri şekilde olmamalıdır.

Sonuç olarak Kur'an açısından velayet iki yönlüdür. Bir yönü islam toplumunun içinde ve diğer yönü ise islam toplumunun dışındadır.

Burada çok ince bir nükte vardır ki Kur'an açısından velayetin anlamı biz şiaların anladığı velayet manasındadır. Şiaların velayeti nereden gelmektedir dikkat etmeliyiz. (Devam edecektir)


(Devam edecek)


vaatbekleyenler.blog.ir


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


ainaansarolmahdi@gmail.com


arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی


#zuhur_için__organize_olmak_ve_hazırlık 

#velayete_bağlılık 

#rehberin_konuşmalarında_velayet: (rehberin mukaddes meşhed şehrinde yaptığı konuşmanın özeti)


✅ Allah'ın adıyla

🌹rehberin kelamında velayet🌹

(Dördüncü bölüm)


❓ Allah'ın velisinin velayeti ne demektir? İmamların velayetinde olalım ne anlama geliyor?


Peygamberimiz Allah tarafından bizlere yeni düşünce ve dünya görüşü  sunmuş ve yeni bir yaşam tarzı için mesaj ulaştırmıştır. Bu mesajın etkili olmasının ve yaşama geçirilmesinin tek şartı toplumun düşünce, ruh ve amellerine yansıması ve gerçekleşmesi ve nesnelleşmesi ile mümkün olur.

📣 Bu toplum  sağlam ve aşılmaz bir cephedir. Bu nedenle  fikirsel ve ameli akımların muhalefeti ile yok olmamak için olabildiğince kendi birliğini ve bütünlüğünü korumalıdır. Her alandaki bağımlılıklar, müminlerin cephesinin zayıflatılmasına ve etkisizleşmesine sebep olacaktır. Müminler bu konuda dikkatli olmalı ve hatta gerektiği ve mümkün olduğunca normal irtibatlarını bile onlarla koparmalıdırlar. Bu fikirsel ve ameli açıdan yapılan cepheler ve safların ayrımı Kur'an'ı Kerimde "velayet" ( yandaşlık ve bağlılık) olarak adlandırılır.

Bu cephenin bütünlüğü İslami camianın mihenk taşını ve İslam ümmetinin temelini oluşturur. Bu ümmet güçlü bir ümmete dönüştüğünde ve İslam'ın istediği bir yapıya büründüğünde  yine de vahdet ve yek vücut olmayı korumak için ve düşmanların nüfuz etmesini ve zarar vermesini engellemek için "velayet" aslına uymak gerekir.

Yüce Allah müminlere şöyle buyurur: Ey müminler sizler için İbrahim'in amellerinde ve İbrahim'de güzel bir örnek var. Bakınız İbrahim ve takipçileri neler yaptılar, sizler de öyle yapın. Onlar açıkça kendi zamanlarındaki yoldan çıkmış, tağuta kul olmuş, sahte tanrılara inanan kavimlerine  yönelerek şöyle dediler: biz sizden ve sizin tanrılarınızdan uzağız. Biz sizi inkar ediyor ve sizden yüz çeviriyoruz. Sizinle bizim aramızda sadece bir tek barış yolu vardır o da bizim fikirlerimize uymanızdır. Açıkça şöyle diyor: sizin müminleriniz de İbrahim gibi amel etsin.

Yukarıda bahsettigimiz manaları ve cümleleri mümtehine süresi 1 ila 4. ayetleden anlayabiliriz.

✅ Bu süre çok ilginç bir süredir. Bu sürenin 8. ayetinde Allah'ın maksadının kafirler olduğu anlaşılıyor. Bütün kafirlerle dostluk kurmayın veya kafirlerle bütün irtibatlarınızı kesin demiyor. Bu ayette hangi kafirlerle irtibatı kesmeniz gerektiğini söylüyor. 


(Devam edecek)


vaatbekleyenler.blog.ir


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


ainaansarolmahdi@gmail.com


arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی

📣 Vilayet-i fakih, veya daha doğru bir tanımlama ve telaffuz ile "Velayet-i fakih" batı ve doğu da beşeri hukukların  aksine din hukuku bilgini anlamına gelen fakihin vesayet ve yönetim yetkisi 

anlamına gelmektedir.Neden "Velâyet-i Fakih" ?

❓ilk soru , her hangi bir toplum  hükûmetsiz  olurmu?

❓kendilerini  müslüman bilen toplumlarin hükûmeti , islami kurallar ve deģerlerle uygun olması gerekmezmi?

❓Eģer sosyal bir toplum islama uygun kurallar ve değerlerle yönetilmek istenilirse , yöneticilerin islami kuralları tanimalari  ve bilmeleri gerekmezmi?

❓bu tanim ve bilgi  ilim ve düşünce üzerine mi olmalı yoksa taklitçi ve popüler mi  ?

Peki  Vilayet-i fakih  budur ve bundan başka bir şey değil ...


  • انصار المهدی

  📣 Zafer parolası:


1- "یا ایها الذین آمنوا ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم"

Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır ( sabit kılar).(MUHAMMED Suresi 7. ayeti)

2- "إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ "

Eğer Allah size yardım ederse, o zaman sizi yenecek yoktur.(ALİ İMRAN Suresi 160. ayet)

  • انصار المهدی

📣 Islam inkilabi rehberi Ayetullah Hamaneyi'nin beyanlarinin açiklama planinin özetle tanitimi:

Bu açiklamanin sunumu  "arastirma" ve "uygulama" olmak üzere iki bölümde hazirlanmistir:


✅ Birinci bölüm arastirma bölümü:

Asagidaki konu basliklarinin ekseninde teorik olarak ve arastirma süreci ile programlanmistir .

1: Islam inkilabi rehberinin basilmis olan eserleri (kirk kitap civarinda)

2: islam inkilabi rehberinin konusmalari

3: Islam inkilabi rehberinin mesajlari

4: ve onun mektuplari


✅ Ikinci bölüm uygulama bölümü:

Bilimsel ve nesnel biçimdedir ve iki asamadan olusmaktadir:


A: Islam inkilabi rehberinin konulari toplumun genel seviyesine göre farkli ve etkili yöntemlerle teblig etmesi, endise ve fikirlerini sunmasi.

B: Ülke genelinde yaygin olarak bu endise ve düsüncelerin teskilatli ve otomotik olarak  öncelikler ve ihtiyaçlara göre  olusturma talebi


✅ Her ülkenin ihtiyaçlarini belirleme yöntemi:

Bu ihtiyaç belirleme her ülkenin kendine has kültürel ve cografik sartlara göre asagidaki fertler ve gruplar tarafindan belirlenir:

- Bilir kisiler (bunlar her ülkedeki öncelikli sorunlari bilen kültürlü ve aktif kisilerden olusur) 

- Düsünce, endiseler ve  arastirma alaninda rehberlik istenilebilecek potansiyelde yetistirilmis güçler.


vaatbekleyenler.blog.ir


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


ainaansarolmahdi@gmail.com


@arbaeenmobaleghin

  • انصار المهدی

#zuhur_için__organize_olmak_ve_hazırlık 

#velayete_bağlılık 

#rehberin_konuşmalarında_velayet (rehberin mukaddes Meşhed şehrinde 1353 güneş yılının ramazan ayında yaptığı konuşması)


✅ Allah'ın adıyla

🌹 Rehberin sözlerinde velayet🌹 

(ikinci bölüm)

Peygamber işin başlangıcında Müslüman toplumunu bu bağlılık ve kaynaştırma ile oluşturmuştu. Bunları birbirleri ile kardeş yapmış, tek vücut haline getirmiş ve bunların vesilesi ile islam ümmetini oluşturmuştur. Bunların düşmanlarla, muhaliflerle, inatçılarla ve diğer gruplarla bağ kurmasına engel olmuştur. Peki niçin?❓ Çünkü eğer onların velayeti olmazsa üzerlerine yüklenmiş oldukları emaneti taşımaktan aciz olacaklardı.


✅ İslamın başlangıç tarihinde Emeviler ve Abbasilerin hilafeti döneminde de küçük Şii toplumunu dikkate alırsak, bir taraftan siyasi saldırılar, baskılar ve zorluklar, bir taraftan, zindanlar, işkenceler ve öldürmeler diğer taraftan Şianın varlığını koruması mümkün müydü?❓ Şia inacına sahip topluluk gibi bir topluluk, zamanın zorbalarına karşı koyan ve onların baş belası durumunda olan bu topluluk, nasıl oldu da varlığını koruyabildi?❓👉 Velayet sebebi ile. Sizler Emevi ve Abbasi dönemindeki İslam dünyasını türlü türlü siyasi fikir akımlarının ve birbirlerine karşı farklı tutumları ve hareketlerini bir nehire benzetebilirsiniz. Bu akıntının başından sonuna kadar bakarsanız eğer Şia akımını bu taşkın nehrin ince bir kanalı olarak görürsünüz. Ama Şia kendini bu keşmekeşten korumuş, asla kokuşmamış, tadı değişmemiş ve asla başka suların rengini ve kokusunu almamıştır, aksine aynı kalmış ve ilerlemiştir. Bunu ne sağlamıştır?❓👉 Velayeti takipçilerine tavsiye eden velinin varlığı sağlamıştır.  Onları birbirine bağlayarak samimiyet sağlar. Bu velayet peygamberin zamanındaki velayet manasındadır.

✳️ Şiada velayet:

Eğer müminler arasında velayetin bu boyutu olmasaydı diğer bazı fırkaların renklerini kaybederek yok olup gittiği gibi Şia akımı da tarih boyunca korunamaz ve şimdiye kadar binlerce kez yok olup gitmişti. 


Şiaların velayeti bizimle de belli oldu. Şimdi, Allahın velisinin velayeti ne demektir? İmamların velayetine sahip olmalıyız ne demektir?

(Devam edecek)


vaatbekleyenler.blog.ir


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


ainaansarolmahdi@gmail.com


arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی

#zuhur_için__organize_olmak_ve_hazırlık

#velayete_bağlılık 


#rehberin_konuşmalarında_velayet : (onun 1353 güneş yılının ramazan ayında mukaddes Meşhed şehrinde yaptığı konuşmasının özeti)


✅ Allah'ın adıyla

🌹 Rehberin konuşmasında velayet🌹

(İkinci bölüm)

✅ Peygamber (s.a.a) geldiği zaman (ve aynı şekilde Fatıma'nın Mehdisi (a.f) geldiği zaman), insan yetiştirme alanı oluşturmak için gerekli olan toplumu oluşturmak için ilk önce birbirine kenetlenmiş, sağlam bir imanı olan, canı gönülden iman eden ve bu mektebe bağlı, sağlam duran ve o hedef için çabalayan dinamik bir topluluğa ihtiyacı vardı.


👉 Bir grubu ve bir tarafı Peygamber oluşturuyordu..........bu Müslüman gurubu öylesine çelik gibi işleyerek birbirine kenetlemek gerekir ki hiçbir güç onları birbirinden koparamamalı. Bunların sindirilmemesi için, yok olmaması için, bunların bir topluluk olarak kalabilmeleri için. Böylece gelecekte islam toplumu bunların sağlam elleri ile kurulsun ve idare edilerek devam etsin. Bunlar Peygamberin yardımcıları olsun. Bunların kalıcı olabilmesi için olabildiğince birbirine kenetliyorlar ve diğer guruplardan ayırıyorlar.


Nasıl mı? Dağcı bir grup gibi ki o grup sarp ve dağlık bir geçitten geçiyorlar. Karların arasında on kişi, ellerinde bastonlar bu dar ve tehlikeli yolda, bu kıvrımlı yamaçları dereleri geçmeleri ve zirveye ulaşmaları gerekiyor. Bunlara birbirinize kenetlenin, kemerlerinizi birbirine bağlayın, ayrı ayrı ve bireysel hareket etmeyin diyorlar. Çünkü eğer yalnız kalırsanız kayma tehlikesi var derler. Bunları sıkıca birbirine kenetlerler, yanınıza çok fazla yük almayın, sağa sola bakmayın, sadece önünüze bakın ve pür dikkat işinize konsantre olun derler. Daha sonra da bunların hepsinin kemerlerini ve kollarını birbirine sıkıca bağlarlar. Böylece eğer biri veya ikisi düşerse diğerleri onları tutabilir. Dağcıların birbirine sıkıca kenetlenme durumu Müslümanların işin başında birbiriyle kaynaşması ve birbirine kenetlenmesini gösteren bir örnektir. Bu kenetlenmenin bir ismi varmı yok mu? Müslümanların bu kenetlenmesi dinin başlangıç cephesi, birbirleriyle kaynaşmış, birbirlerine düğümlenmiş, birbirinden kopmaları imkansız, başka yönlerden tamamen kopmuş, birbiriyle olabildiğince el ele ve bağlıdırlar. Acaba bunun Kuran'da ve hadislerde bir adı var mı yok mu?


✅ Evet bunun adı "velayet" tir.👉velayet

(Devam edecek)


vaatbekleyenler.blog.ir


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


ainaansarolmahdi@gmail.com


arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی

 velayete bağlılık

(Birinci bölüm)

 

#zuhur_için_organize_olmak_ve_hazırlanmak:

#velayeti_fakihi_tanımak:

 

#rehberin_konuşmalarında_velayet: (onun  ramazan ayında mukaddes Meşhed şehrinde yaptığı konuşmanın özeti (1353 şemsi yılı)

 

 Allah'ın adıyla

rehberin sözlerinde velayet

(Birinci bölüm)

 

 Allah'ın Resulü ne için gönderilmiştir? İnsanı kemale ulaştırmak ve insanları Allahın ahlakı ile ahlaklandırmak için (mekarimul ahlakı tamamlamak için)

 

O insan yetiştirmek için insan yapma fabrikası yapıyor.

 

Peygamberimiz (s.a.a) on yıl, yirmi yıl hatta daha da uzun müddette başarılı olmayı tercih etmiş ama yetiştirdiği insanların bir iki veya on yirmi insan olmasını değil insan yetiştiren bir fabrika olmasını ve otomotik olarak kamil insan yetiştirmeyi hedeflemiştir.

 

 İnsan yapma fabrikası nedir??? Burası o kilit noktadır. Her kes Peygamberin talim ve terbiye için gönderildiğini biliyor ve söylüyor. Ama anlamamız gereken şey o fabrikanın İslami toplum olmasıdır.

 

 İslami toplum nedir? Aslında islami toplum, Allahın hüküm ettiği toplum ve medeniyet demektir. O toplumun kanunları Allahın kurallları ve kanunlarına göre işler ve Allahın hudutları o toplumda icra olur. Azledip yetki vermek Allahın işi olup Allahın dini icra olur.

 

  Medine şehri gibi, Peygamber gelir gelmez Medine'de bir topluluk kurdu ve o topluluğun başında Allah hükümet ediyordu. Allah'ın naibi ve yeryüzündeki temsilcisi ( Allahın halifesi) hükümet ediyordu. Orada fiili olarak kim vardı? Peygamber vardı. Kararnameleri kim hazırlıyordu? Kim yapıyor ve yürürlüğe koyuyordu? Peygamber. Kanunları kim icra ediyordu? Kim insanları bu kanunlara uymaya zorluyordu? Peygamber.

( Devamı var)

 

vaatbekleyenler.blog.ir

 

telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri

 

ainaansarolmahdi@gmail.com

 

@arbaeenmobaleghin


  • انصار المهدی