Dünya erbein tebliğcileri kanalı

Dünya erbein tebliğcileri kanalı
پیوندهای روزانه

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

  Siz erbein yürüyüşçülerini dünya erbein tebliğcileri kanalı tarafından davet ediyoruz:

📣 3gün Necef'te bizim kongremize:👉( 4 ila 6 kasım arası sabahtan akşam saat dokuza kadar )Küfe caddesi başında sevri elişrin, cameetul İslamiye.

⭕️ Yerli ve yabancı hocalar ve üst düzey şahsiyetler tarafından verilecek olan kongre "Huseyin (a.s) ile ahitten Hüseyin (a.s) ile buluşmaya kadar"   uluslararası bir kongredir. (Necef üniversitesinde)

(4 kasımda gerçekleşecek oturum farklı ülkelerden katılan  bayanlara özeldir)


📣 Kerbela'da 4 gün sergimize: 👉 Hille caddesi Kerbelaya 3 km. kala, Kerbela üniversitesinin karşısı, Medineti zairinin güneyi, krumun tesisi...(7 ila 9 kasım arası)

⭕️ Bu büyük sergi her gün sabahtan akşam saat 10'a kadar aktif olacaktır.


✅  Organizetörler:

Hüseyin (a.s) ashabı kültür ve strateji kurumu, mukaddes Küfe mescidi ortaklığı ile, cameetül islamiye, ve diğer bazı bilim kültür ve sanat kurumları


📣 Lütfen başkalarını da bu konuda bilgilendirelim


arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی

📣 Islam inkilabi rehberi Ayetullah Hamaneyi'nin beyanlarinin açiklama planinin özetle tanitimi:

Bu açiklamanin sunumu  "arastirma" ve "uygulama" olmak üzere iki bölümde hazirlanmistir:


✅ Birinci bölüm arastirma bölümü:

Asagidaki konu basliklarinin ekseninde teorik olarak ve arastirma süreci ile programlanmistir .

1: Islam inkilabi rehberinin basilmis olan eserleri (kirk kitap civarinda)

2: islam inkilabi rehberinin konusmalari

3: Islam inkilabi rehberinin mesajlari

4: ve onun mektuplari


✅ Ikinci bölüm uygulama bölümü:

Bilimsel ve nesnel biçimdedir ve iki asamadan olusmaktadir:


A: Islam inkilabi rehberinin konulari toplumun genel seviyesine göre farkli ve etkili yöntemlerle teblig etmesi, endise ve fikirlerini sunmasi.

B: Ülke genelinde yaygin olarak bu endise ve düsüncelerin teskilatli ve otomotik olarak  öncelikler ve ihtiyaçlara göre  olusturma talebi


✅ Her ülkenin ihtiyaçlarini belirleme yöntemi:

Bu ihtiyaç belirleme her ülkenin kendine has kültürel ve cografik sartlara göre asagidaki fertler ve gruplar tarafindan belirlenir:

- Bilir kisiler (bunlar her ülkedeki öncelikli sorunlari bilen kültürlü ve aktif kisilerden olusur) 

- Düsünce, endiseler ve  arastirma alaninda rehberlik istenilebilecek potansiyelde yetistirilmis güçler.


vaatbekleyenler.blog.ir


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


ainaansarolmahdi@gmail.com


@arbaeenmobaleghin

  • انصار المهدی

#zuhur_için__organize_olmak_ve_hazırlık 

#velayete_bağlılık 

#rehberin_konuşmalarında_velayet (rehberin mukaddes Meşhed şehrinde 1353 güneş yılının ramazan ayında yaptığı konuşması)


✅ Allah'ın adıyla

🌹 Rehberin sözlerinde velayet🌹 

(ikinci bölüm)

Peygamber işin başlangıcında Müslüman toplumunu bu bağlılık ve kaynaştırma ile oluşturmuştu. Bunları birbirleri ile kardeş yapmış, tek vücut haline getirmiş ve bunların vesilesi ile islam ümmetini oluşturmuştur. Bunların düşmanlarla, muhaliflerle, inatçılarla ve diğer gruplarla bağ kurmasına engel olmuştur. Peki niçin?❓ Çünkü eğer onların velayeti olmazsa üzerlerine yüklenmiş oldukları emaneti taşımaktan aciz olacaklardı.


✅ İslamın başlangıç tarihinde Emeviler ve Abbasilerin hilafeti döneminde de küçük Şii toplumunu dikkate alırsak, bir taraftan siyasi saldırılar, baskılar ve zorluklar, bir taraftan, zindanlar, işkenceler ve öldürmeler diğer taraftan Şianın varlığını koruması mümkün müydü?❓ Şia inacına sahip topluluk gibi bir topluluk, zamanın zorbalarına karşı koyan ve onların baş belası durumunda olan bu topluluk, nasıl oldu da varlığını koruyabildi?❓👉 Velayet sebebi ile. Sizler Emevi ve Abbasi dönemindeki İslam dünyasını türlü türlü siyasi fikir akımlarının ve birbirlerine karşı farklı tutumları ve hareketlerini bir nehire benzetebilirsiniz. Bu akıntının başından sonuna kadar bakarsanız eğer Şia akımını bu taşkın nehrin ince bir kanalı olarak görürsünüz. Ama Şia kendini bu keşmekeşten korumuş, asla kokuşmamış, tadı değişmemiş ve asla başka suların rengini ve kokusunu almamıştır, aksine aynı kalmış ve ilerlemiştir. Bunu ne sağlamıştır?❓👉 Velayeti takipçilerine tavsiye eden velinin varlığı sağlamıştır.  Onları birbirine bağlayarak samimiyet sağlar. Bu velayet peygamberin zamanındaki velayet manasındadır.

✳️ Şiada velayet:

Eğer müminler arasında velayetin bu boyutu olmasaydı diğer bazı fırkaların renklerini kaybederek yok olup gittiği gibi Şia akımı da tarih boyunca korunamaz ve şimdiye kadar binlerce kez yok olup gitmişti. 


Şiaların velayeti bizimle de belli oldu. Şimdi, Allahın velisinin velayeti ne demektir? İmamların velayetine sahip olmalıyız ne demektir?

(Devam edecek)


vaatbekleyenler.blog.ir


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


ainaansarolmahdi@gmail.com


arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی

#zuhur_için__organize_olmak_ve_hazırlık

#velayete_bağlılık 


#rehberin_konuşmalarında_velayet : (onun 1353 güneş yılının ramazan ayında mukaddes Meşhed şehrinde yaptığı konuşmasının özeti)


✅ Allah'ın adıyla

🌹 Rehberin konuşmasında velayet🌹

(İkinci bölüm)

✅ Peygamber (s.a.a) geldiği zaman (ve aynı şekilde Fatıma'nın Mehdisi (a.f) geldiği zaman), insan yetiştirme alanı oluşturmak için gerekli olan toplumu oluşturmak için ilk önce birbirine kenetlenmiş, sağlam bir imanı olan, canı gönülden iman eden ve bu mektebe bağlı, sağlam duran ve o hedef için çabalayan dinamik bir topluluğa ihtiyacı vardı.


👉 Bir grubu ve bir tarafı Peygamber oluşturuyordu..........bu Müslüman gurubu öylesine çelik gibi işleyerek birbirine kenetlemek gerekir ki hiçbir güç onları birbirinden koparamamalı. Bunların sindirilmemesi için, yok olmaması için, bunların bir topluluk olarak kalabilmeleri için. Böylece gelecekte islam toplumu bunların sağlam elleri ile kurulsun ve idare edilerek devam etsin. Bunlar Peygamberin yardımcıları olsun. Bunların kalıcı olabilmesi için olabildiğince birbirine kenetliyorlar ve diğer guruplardan ayırıyorlar.


Nasıl mı? Dağcı bir grup gibi ki o grup sarp ve dağlık bir geçitten geçiyorlar. Karların arasında on kişi, ellerinde bastonlar bu dar ve tehlikeli yolda, bu kıvrımlı yamaçları dereleri geçmeleri ve zirveye ulaşmaları gerekiyor. Bunlara birbirinize kenetlenin, kemerlerinizi birbirine bağlayın, ayrı ayrı ve bireysel hareket etmeyin diyorlar. Çünkü eğer yalnız kalırsanız kayma tehlikesi var derler. Bunları sıkıca birbirine kenetlerler, yanınıza çok fazla yük almayın, sağa sola bakmayın, sadece önünüze bakın ve pür dikkat işinize konsantre olun derler. Daha sonra da bunların hepsinin kemerlerini ve kollarını birbirine sıkıca bağlarlar. Böylece eğer biri veya ikisi düşerse diğerleri onları tutabilir. Dağcıların birbirine sıkıca kenetlenme durumu Müslümanların işin başında birbiriyle kaynaşması ve birbirine kenetlenmesini gösteren bir örnektir. Bu kenetlenmenin bir ismi varmı yok mu? Müslümanların bu kenetlenmesi dinin başlangıç cephesi, birbirleriyle kaynaşmış, birbirlerine düğümlenmiş, birbirinden kopmaları imkansız, başka yönlerden tamamen kopmuş, birbiriyle olabildiğince el ele ve bağlıdırlar. Acaba bunun Kuran'da ve hadislerde bir adı var mı yok mu?


✅ Evet bunun adı "velayet" tir.👉velayet

(Devam edecek)


vaatbekleyenler.blog.ir


telegram.me/Dunyaerbeintebligcileri


ainaansarolmahdi@gmail.com


arbaeenmobaleghin@

  • انصار المهدی